Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Navrhuji ekologické sítě
pro zelenou budoucnost

mob.: 774 978 985

Image
Image

Ekologie - krajina
Projekty

Řešení šité na míru

Zpracuji plány a projekty územního systému ekologické stability, jako podklady pro územní plány, komplexní pozemkové úpravy, lesní hospodářské plány a územní studie krajiny. Provádím hodnocení krajinného rázu a oznámení záměru EIA.

  • Poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny

  • Návrhy krajinotvorných opatření

  • Využití GIS technologií

  • Autorský dozor při realizaci

Nabídka služeb

Pojďme naplánovat zelenou budoucnost i pro váš kus krajiny.

Služby v oblasti ochrany přírody a územního plánování pro obce, úřady, firmy i jednotlivce.

Image
Generel / Plán ÚSES
Generel / Plán ÚSES

ÚSES jako podklad koncepčních dokumentů

Projekt ÚSES
Projekt ÚSES

Biocentra, biokoridory a interakční prvky pro realizaci

Krajina
Krajina

Hodnocení krajinného rázu a vlivu záměru na životní prostředí

Územní systém
ekologické stability

Základní pojmy v ÚSES

Image

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných (avšak přírodě blízkých) ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu.

Logo Horatlik.cz
Ing. Jiří Horatlík
projektant ÚSES

Kontaktujte mě

mob.: 774 978 985

email: info@horatlik.cz

Identifikační údaje

IČ 01502387

ČKA 04057

Rychlý kontakt

Ekologie - krajina - projekty

tel: 774 978 985
email: info@horatlik.cz