Prohlédněte si výběr z realizovaných zakázek z oblasti hodnocení krajinného rázu. Potřebujete vyřešit podobnou problematiku?

Hodnocení bylo zpracováno pro potřeby Vyhodnocení vlivu územního plánu Loučné pod Klínovcem na udržitelný rozvoj území a jeho obsahem bylo vyhodnocení krajinného rázu správního území města Loučná pod Klínovcem, včetně vymezení oblastí a míst krajinného rázu.

2012 - Rámcové hodnocení krajinného rázu správního území města Loučná pod Klínovcem

Předmětem studie byl záměr vybudování zemědělského komplexu sloužícího k ubytování zaměstnanců a skladování zemědělských produktů na okraji obce Čenkov u Malšic z hlediska zásahu do krajinného rázu.

2010 - Zemědělský komplex – ubytování zaměstnanců, sklad zemědělských produktů – Čenkov u Malšic

Předmětem studie byl záměr navýšení stávající základnové stanice mobilního operátora T-Mobile CZ a.s. z 35 m na 45 m nalézajícího se severovýchodně od obce Selibov z hlediska zásahu do krajinného rázu.

Navýšení stožáru společnosti T-Mobile CZ a.s. o 10 m - katastrální území Selibov