Prohlédněte si výběr z realizovaných zakázek z oblasti posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Potřebujete vyřešit podobnou problematiku?

Spolupráce na vyhodnocení vlivů územního plánu města Loučná pod Klínovcem na udržitelný rozvoj území podle §10i, odst. 1 zákona č.100/2001 Sb., a podle §19, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., přílohy k zákona č.183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Vedoucím zakázky byl Mgr. Václav Novák, Protivín. Ve vyhodnocení byl kladen důraz na potencionální vlivy rozšíření lyžařského areálu Klínovec.

2013 - Vyhodnocení vlivů územního plánu města Loučná pod Klínovcem na udržitelný rozvoj území

Spolupráce na vyhodnocení vlivů územního plánu obce Chrášťany na udržitelný rozvoj území podle §10i, odst. 1 zákona č.100/2001 Sb., a podle §19, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., přílohy k zákona č.183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Vedoucím zakázky byl Mgr. Václav Novák, Protivín. V hodnocení byl kladen důraz na potencionální vlivy výstavby dálnice D3 na správní území obce.

2013 - Vyhodnocení vlivů územního plánu obce Chrášťany na udržitelný rozvoj území