Víte, že plán ÚSES:

  • je povinnou součástí územního plánu
  • je závazným podkladem pro územní ochranu (součástí pozemkových úprav, lesních hospodářských plánů a osnov)
  • obsahuje všechna zvláště chráněná území a části zajímavé pro ochranu přírody

 

S plánem ÚSES, který zpracuji získáte:

  • funkční podklad pro tvorbu územního plánu zpracovaný nad katastrální mapou
  • textovou a tabulkovou část s návrhem činností vhodných pro zlepšení stavu přírody
  • digitální i tištěnou podobu plánu ÚSES